Hoe beleeft u wonen en werken in Bouwlust?

Met behulp van 16 vragen hebben bewoners van Bouwlust verteld over het wonen, werken en leven in Bouwlust. Bouwlust als wijk gaat over alles waar de bewoners van Bouwlust en de mensen die werken in Bouwlust mee te maken hebben: de straten, de huizen, de scholen, de winkels, bedrijven, organisaties, de politie en de gemeente. Onder iedere vraag kunt u zelf een verhaal toevoegen en zijn de antwoorden van andere bewoners te vinden.

Hoe lang woont u in Bouwlust?

Wat doet u vaak in de buurt? Naar school, winkelen, werken, spelen etc? Wat zou u graag willen doen dat nu niet mogelijk is in Bouwlust?

+ Voeg mijn verhaal toe

Is het fijn om in Bouwlust te wonen?

Waarom? Dragen de buren hieraan bij? Anderen hier in de buurt? Draagt de poltie bij aan dit gevoel? De gemeente?

+ Voeg mijn verhaal toe

Hoe beinvloedt deze buurt uw leven?

Ervaart u voldoende ruimte? Welke invloed hebben de inrichting, parkeerplaatsen, groene voorzieningen, speelplaatsen, de scholen, het busstation, de markt, winkels en winkelcentra bijvoorbeeld?

+ Voeg mijn verhaal toe

Kunt u zelf beïnvloeden wat hier gebeurt?

Is het mogelijk om dingen te veranderen? Wat zou u graag veranderen? Wat is nodig om dat te kunnen?

+ Voeg mijn verhaal toe

Is reputatie tussen buurtbewoners belangrijk?

Waarop is deze reputatie gebaseerd? Houden politie en gemeente rekening met deze reputatie?En hoe is d reputatie van gemeente en politie? Houdt u hier rekening mee? Wanneer en hoe?

+ Voeg mijn verhaal toe

Doen mensen in de buurt graag iets samen of voor elkaar?

Is er uitwisseling tussen buurtbewoners? Tussen buurtbewoners en de gemeente? Tussen buurtbewoners en poltie? Hoe werkt dit?

+ Voeg mijn verhaal toe

Voelt u zich betrokken bij activiteiten in de buurt? Hoe?

Ziet u dat anderen zich betrokken voelen bij de buurt? Kan dit beter en zo ja, op wat voor manier?

+ Voeg mijn verhaal toe

Wat vindt u belangrijk dat in de buurt gebeurt?

Wat maakt hier verschil? Wanneer en hoe? Gaat het weleens mis? Heeft de politie een specifieke taak? Zo ja, wat is deze taak? Wat vindt u dat de gemeente moet doen in de buurt?

+ Voeg mijn verhaal toe

Als er iets gebeurt hoe helpen mensen elkaar?

Houdt u rekening met het gedrag van anderen? Kunt u een voorbeeld geven - bijvoorbeeld rekening houden met de tijden waarop veel kinderen naar school gaan of dat het druk is in het winkelcentrum of bepaalde hoeken waar jongeren rondhangen?

+ Voeg mijn verhaal toe

Wanneer zijn er veel mensen op straat en wie zijn dat?.

Wanneer zijn er geen mensen op straat? Zijn er bekende patronen?

+ Voeg mijn verhaal toe

Moet u onderhandelen met anderen over uw leefruimte en veiligheid?

Hoe en met wie doe u dat? Kunnen andere buurtbewoners, de gemeente of de politie dit makkelijke rmaken?

+ Voeg mijn verhaal toe

Wat is de rol van de politie en van de gemeente in de buurt?

Heeft u vaak te maken met gemeente of politie? Hoe zou u de rol van de gemeente anders willen zien? Hoe zou u de rol van de politie anders willen zien?

+ Voeg mijn verhaal toe

Worden belangrijke momenten samen gevierd?

Als er iets belangrijks gebeurt zoals feest, geboorte, huwelijk, of dood, wordt dat gedeeld met de buurt en met wie dan? Worden er vlaggetjes opgehangen, oeivaars, abrahams in de tuin gezet? Gebeurt dat ook weleens met de hele buurt? Bv met voetbal, oud en nieuw, markt, suikerfeest. Worden successen van de politie gevierd?

+ Voeg mijn verhaal toe

Heeft Bouwlust een eigen identiteit?

Hoe kan men een Bouwlust bewoner herkennen? Waar is iedereen in de buurt het over eens of over oneens?

+ Voeg mijn verhaal toe

Wat wilt u graag vertellen dat we niet hebben gevraagd?

Wat wilt u graag vertellen aan de gemeente of aan de politie of aan de onderzoekers?

+ Voeg mijn verhaal toe