Meer trots

De reputatie van de wijk naar buiten toe is onzichtbaar. Maar de identiteit van een plek wordt doorgaans voor een groot deel bepaald door de acties van haar inwoners. Wie er wonen en werken in een wijk wordt in cijfers en statistieken uitgedrukt, maar zelden in de fysieke leefomgeving waar men zich in begeeft.

De visuele weergave van de kinderen en leraren op de gevel van de school maakt hun aanwezigheid tastbaar en creëert een notie van trots. Uitingen als deze dragen bij aan het creëren van een positieve reputatie van een wijk. Hier worden diversiteit en intergenerationele relaties uitgedragen als positief. Verder zijn er in de wijk billboards te vinden die mensen wijzen op de nieuwe gezinswoningen en die een positieve reputatie uitdragen aan potentiële kopers. Dit soort citymarketing-technieken in de fysieke ruimte hebben minder zeggingskracht over de daad­werkelijke reputatie van de wijk. De opbouw van een positieve reputatie van een wijk zorgt voor trots en daarmee voor een positief idee waar meer mensen deel van willen worden. Dit verhoogt weer de basis voor sociale cohesie. 

YUTPA-score: 4  

Leave a comment