Veel doorstroming

De functie van het wijkcentrum Bouwlust is om over langere tijd een relatie aan te gaan met de burger en tegelijkertijd om burgers een fysieke plek te geven waar ze hun onderlinge relaties kunnen onderhouden. Het wijkcentrum beschikt over een sport- en theaterzaal en leervoorzieningen.

Daarnaast is er een sociaal restaurant voor ouderen, een jeugdhonk en een peuterinstuif. Wijkcentrum Bouwlust biedt eveneens onderdak aan de Turkse, Marokkaanse en de Surinaamse vereniging. Het buurtcentrum neemt een centrale plaats in in de wijk en het is interessant om verder te kijken naar de gebruiksduur van het centrum in relatie tot andere voorzieningen in de wijk.

Wanneer we kijken naar de opbouw van de wijk, dan zien we dat er een grote mate van doorstroming is in de wijk met een groep ‘eerste bewoners’ die in de jaren 50 en 60 naar de wijk zijn gekomen, een groep ‘tweede bewoners’ die in de jaren 70 en 80 naar de wijk zijn gekomen en een nieuwe groep bewoners. Door de grote mate van doorstroming is de duration of engagement klein.

YUTPA-score: 5

Leave a comment