Waaks

Hondenbezitters in een bepaalde buurt hebben elkaar gevonden in het initiatief Waaks. Ze hebben met elkaar afgesproken tijdens hun dagelijkse rondje om de hond uit te laten rond te kijken en de boel in de gaten te houden. Doordat er weinig lijkt te gebeuren, zakt het initiatief weer weg.

 

N.B.  Deze beschrijving over initiatieven van burgerparticipatie zijn uitsluitend gebaseerd op datgene wat professionals van politie en gemeente hierover verteld hebben en is niet verder getoetst aan bijvoorbeeld burgers of objectieve cijfers. 

Leave a comment