Gevoel van onveiligheid

Beleving van plaats is sterk gerelateerd aan de fysieke aanwezigheid van andere mensen. De vele groene ruimtes, lege tussenruimtes en ongebruikte ruimtes voor ontspanning zorgen voor een lage body sense, gevoel van aanwezigheid van anderen.

Dit draagt bij aan gevoel van onveiligheid. De spel- en zitvoorzieningen vergroten niet de aanwezigheid mensen, en zijn meer aanwezig als een planmatige formaliteit. In de opzet van de wijk is veel lege ruimte tussen de gebouwen, die niet gebruikt wordt en als ze gebruikt wordt misschien leidt tot gevoelens van overlast bij bewoners. Deze inactieve zit- en speelvoorzieningen tezamen met de ongebruikte sociale ruimtes tussen de gebouwen maken de leegte meer voelbaar en de afwezigheid van de body sense in relatie tot de aanwonenden juist meer zichtbaar.

YUTPA-score: 2

Leave a comment