Burgerparticipatie in Bouwlust

In de buurt zijn er verschillende initiatieven waarbij burgers meer betrokken worden bij onder andere leefbaarheids- en veiligheidsissues. Bij de meeste initiatieven geldt dat er slechts een beperkte, vaak dezelfde, groep burgers betrokken zijn. Dat betrokkenheid groot is wanneer burgers in de directe omgeving met leefbaarheids- of veiligheidsissues worden geconfronteerd en dat de betrokkenheid afneemt naarmate de rust in de directe omgeving ook weer terugkeert en er geen prangende issues meer zijn. Ook is er minder betrokkenheid wanneer het geografische gebied waarover het initiatief gaat te groot wordt en de diversiteit van betrokkenen meer uiteen loopt (bijvoorbeeld mensen met een verschillend geloof of in een verschillende fase van hun leven). Allochtonen zijn veel minder vaak betrokken bij dit soort burgerinitiatieven. Hieronder een opsomming van een aantal van deze initiatieven. Bij ieder van deze initiatieven gaat de betrokkenheid van de burgers verder dan het sec signaleren van leefbaarheids- en veiligheidsissues. De burgers worden ook uitvoerders en worden daarbij ondersteund door bijvoorbeeld gemeente en politie.

 

N.B.  Deze beschrijving over initiatieven van burgerparticipatie zijn uitsluitend gebaseerd op datgene wat professionals van politie en gemeente hierover verteld hebben en is niet verder getoetst aan bijvoorbeeld burgers of objectieve cijfers. 

Leave a comment