Bewonersplatform Bouwlust

Het Bewonersplatform Bouwlust is een vrijwilligersorganisatie en stelt zich ten doel de belangen van de wijk en haar bewoners te behartigen als mede het gemeenschapsbewustzijn in de wijk te stimuleren. Het verbeteren van het woon- en leefklimaat is een belangrijk streven. Het Bewonersplatform Bouwlust heeft een kantoor aan het Sterrenoord 81a. Het bewonersplatform lijkt op 1 januari 2015 op te houden met bestaan, volgens de wijkagenten van Vrederust, een andere wijk naast Bouwlust in hetzelfde stadsdeel Escamp.

 

N.B.  Deze beschrijving over initiatieven van burgerparticipatie zijn uitsluitend gebaseerd op datgene wat professionals van politie en gemeente hierover verteld hebben en is niet verder getoetst aan bijvoorbeeld burgers of objectieve cijfers. 

Leave a comment