BIT

Een BuurtInterventieTeam (BIT) bestaat uit vrijwilligers die in de avond herkenbaar op straat rond lopen. In de avond gebeurt er niet zo veel, omdat veel mensen dan binnen voor de televisie zitten. Om de motivatie toch hoog te houden is het belangrijk om op meldingen die uit BITs komen direct actie te ondernemen. Het kan dan bijvoor­beeld gaan om het direct repa­reren van een kapotte straatverlichting.

 

N.B.  Deze beschrijving over initiatieven van burgerparticipatie zijn uitsluitend gebaseerd op datgene wat professionals van politie en gemeente hierover verteld hebben en is niet verder getoetst aan bijvoorbeeld burgers of objectieve cijfers. 

Leave a comment