Bewaak (Whatsapp-groep)

Een aantal burgers heeft met elkaar een whatsapp-groep opgericht. Aanleiding hiervan was het toegenomen gevoel van onveiligheid. Het doel van de whatsapp-groep is om bij onraad elkaar te informeren en bij verdachte situaties direct gezamenlijk naar buiten te gaan. Nu het weer wat rustiger begint te worden lijkt het initiatief ook weer iets weg te zakken.

 

N.B.  Deze beschrijving over initiatieven van burgerparticipatie zijn uitsluitend gebaseerd op datgene wat professionals van politie en gemeente hierover verteld hebben en is niet verder getoetst aan bijvoorbeeld burgers of objectieve cijfers. 

Leave a comment