Geven en nemen

Wijkagenten en burgers werken met elkaar samen door te geven en te nemen. Door een goede relatie op te bouwen weten wijkagenten dat ze vragen kunnen stellen en dan ook antwoorden krijgen; het verwerven van deze informatiepositie is voor de politie belangrijk. Burgers accepteren dit wanneer zij hierdoor ook makkelijker voor iets kunnen aankloppen bij de wijkagenten. Deze wederkerige relatie tussen wijkagent en burgers wordt duidelijk zichtbaar als je kijkt naar de hoeveelheid informatie die burgers uit zichzelf richting de politie brengen via de contacten die de wijkagent geeft.

In gesprekken met burgers, bijvoorbeeld bij buurtonderzoeken na een woninginbraak, maar ook tijdens het wekelijks bezoek aan de moskee, horen wijkagenten veel informatie die de burgers niet op andere manieren aan de politie melden, terwijl het zeker wel informatie is die de politie wil weten en er zeker ook verschillende kanalen zijn om het te melden bij de politie (onder andere Meld Misdaad Anoniem, 0900-8844, CIE, aangifte doen). Het fysieke contact en het gevoel van wederkerigheid maakt dat er een situatie van geven en nemen ontstaat.

 

‘Je moet een vertrouwensband opbouwen. Door eerlijk en duidelijk te zijn en geen rol te spelen, je moet jezelf zijn. En je moet geen dingen beloven die je niet kan nakomen. Als je het vertrouwen hebt, dan gaan mensen dingen tegen je zeggen. En als ik een vraag heb, dan heb je ook een kans dat je een antwoord krijgt.’

 

‘Ik doe heel erg graag buurtonderzoek na inbraken. Dan kom je bij de mensen langs en dan hebben de mensen altijd wel wat. Je wordt wel eens gebeld door de vreemdelingenpolitie of je ergens wilt kijken. Dan neem je zo’n groot mogelijk gebied om zo min mogelijk op te vallen. Dan hoor je veel verhalen. Als je dan vraagt aan de mensen waarom ze deze informatie niet anders al aan politie hebben doorgegeven dan blijkt dat het vertrouwen in politie niet groot is.’

 

‘Waardering van de burgers krijg je vooral door te doen wat je belooft. En daarom: wees zuinig met je beloftes.’

 

‘Met sommige gemeenschappen is het contact goed. Die gebruiken wij dan als wij informatie nodig hebben, dan gaan ze binnen hun eigen gemeenschap vragen. Maar ook andersom, als zij ergens tegen aanlopen, dan treden we ook gezamenlijk op.’    

 

YUTPA-score: 8

Leave a comment