Opbouw Bouwlust

Bouwlust is een buurt in stadsdeel Escamp in gemeente Den Haag. Bouwlust-West bestaat uit de Venen, Orden en Raden. Bouwlust-Oost bestaat uit de Zijdes, Steden en Zichten.

De eerste huizen in Bouwlust waren voltooid in 1956. Het was vooral een wijk met hoge huren waar veel ambtenaren naar toe trokken. In de jaren zeventig en tachtig verhuisden nogal wat gezinnen uit de stadsvernieuwingsgebieden, zoals de Schilderswijk, naar Bouwlust. Er is veel doorstroming in de wijk. Door de gunstige huurprijs blijven vooral de minder kapitaalkrachtige bewoners, waaronder ouderen en allochtonen, in de wijk wonen. Er wonen in Bouwlust bijna twee keer zoveel allochtonen (61%) als autochtonen (39%). Er zijn veel lage inkomens en er is een hoog percentage uitkeringsgerechtigden. Woningbouwcorporaties bezitten bijna 80% van de woningen. De afgelopen jaren is er met renovatie, sloop en nieuwbouw geïnvesteerd in de wijk met onder andere als doel een meer gemengde wijk te krijgen met gemengde inkomens en een wijk waar ook jongeren en jonge gezinnen naar toe gaan[1].

 

[1] http://www.omroepwest.nl/nieuws/05-09-2013/unieke-deal-maakt-bedreigde-renovatie-den-haag-zuidwest-toch-mogelijk

Leave a comment