Ruimte voor onderhandeling

Het afbakenen van terrein en gedragscodes kan op veel verschillende manieren. In de wijk wordt de openbare / fysieke ruimte gedomineerd door borden die ofwel aangeven wat voor gedrag niet is toegestaan, wat voor gedrag verwacht wordt of bepaalde ruimte afbakent voor specifieke gebruikers.

Wat niet mag, wordt met visuele tekens duidelijk gemaakt, maar wat wel mag en waar er ruimte is voor onderhandeling niet. Men kan er vanuit gaan dat wat wel mag impliciet is en dat men door een gedeelde set van normen en waarden wel bewust zal zijn waar de ruimte ligt voor onderhandeling. Door het expliciete karakter van dergelijke borden echter is de noodzaak van sociale interactie ontdaan van het onderhandelende karakter.

 

YUTPA-score: 2

Leave a comment