Wat vindt u belangrijk dat in de buurt gebeurt?

Wat maakt hier verschil? Wanneer en hoe? Gaat het weleens mis? Heeft de politie een specifieke taak? Zo ja, wat is deze taak? Wat vindt u dat de gemeente moet doen in de buurt?

Leave a comment