Rolmodellenproject

Bij het Rolmodellenproject worden burgers door politie uitgenodigd om bij bijvoorbeeld oud&nieuw of bij een Europees kampioenschap voetbal herkenbaar op straat aanwezig te zijn, mensen aan te spreken op overlast en/of de politie hiervan op de hoogte te brengen. De politie spreekt daarbij niet alleen individuele burgers aan, maar probeert dit ook te organiseren via bijvoorbeeld een moskee of een sportvereniging. Het kost soms flink wat inspanning vanuit politie om mensen in een gemeenschap te overtuigen van de meerwaarde hiervan. Wanneer de verbinding is gemaakt, komt er meer dynamiek op gang, en komt bijvoorbeeld op initiatief van de moskee het idee om het rolmodellenproject niet alleen aan evenementen als oud&nieuw te koppelen, maar doorlopend uit te voeren en om ook meer jongeren erbij te betrekken dan nu het geval is.

 

N.B.  Deze beschrijving over initiatieven van burgerparticipatie zijn uitsluitend gebaseerd op datgene wat professionals van politie en gemeente hierover verteld hebben en is niet verder getoetst aan bijvoorbeeld burgers of objectieve cijfers. 

Leave a comment