Verschillende rollen

‘Wij zijn het duizenddingendoekje. Alle kortstondige contacten van de surveillancedienst waar nog iets mee moet, worden doorgeschoven naar de wijkagent. Wij hebben contacten met scholen, winkels, partners, parnassia, jeugdzorg.’

‘Dit vind ik het mooiste onderdeel. Je bent agent, je bent ook rechercheur, je bent alles eigenlijk.’

‘Het takenpakket van de wijkagent is heel breed. Alles wat niet onder directe noodhulp valt, komt bij de wijkagent terecht. De noodhulp doet in eerste instantie pleisters plakken. Moet er een vervolg op komen, dan gaat het naar de wijkagent. Bijvoorbeeld bij een echtelijke ruzie; noodhulp pakt het eerste gedeelte op, pakt de geweldpleger op, opsporing heeft er ook zijn rol in. Maar er zit ook een vervolgtraject aan, want die beste man of vrouw komt ook weer terug en dan gaat de wijkagent er mee aan de slag. We verwijzen bijvoorbeeld door naar mediation, stellen andere partijen op de hoogte. Wij zijn als wijkagent toch de vinger aan de pols.’

Wijkagenten hebben veel verschillende rollen. Ze signaleren en adviseren en zijn daarmee voor de politie, en partners, de oren en ogen in de wijk. Om dat invulling te geven verlenen ze soms noodhulp, doen ze soms buurtonderzoeken voor opsporing, leggen ze verbindingen tussen partners en burgers en ondersteunen ze initiatieven die bijvoorbeeld door BuurtBestuurt worden opgepakt. Dit leidt er soms ook toe dat ze oneigenlijke verzoeken van bijvoorbeeld partners krijgen, bijvoorbeeld om iemand te bezoeken waarmee de partner al lang geen contact meer heeft gehad.    

 

YUTPA-score: 8    

Leave a comment