24/7 aanspreekbaar

‘Ik probeer op maandag altijd naar het Zuid-West-college te gaan. Een middelbare school hier. Ik probeer er iedere maandag een uur, twee uur, te zijn, net afhankelijk van wat er speelt.’

‘Ik ga altijd even bij het cultureel centrum langs. En ik loop vaak even bij de moskee binnen. Het cultureel centrum is een vast punt, daar kom ik meerdere keren per dag. Daar is een hoge concentratie van mensen, van allerlei pluimage. Ook jongerenwerk zit daar, opbouwwerk zit daar. Dan kun je ook dingen afstemmen. Soms heb ik afspraken, bijvoorbeeld met de moskee over rolmodellen voor oud&nieuw. Maar ik doe eigenlijk heel veel buiten, ter plekke dingen bespreken en regelen.’

‘Ik probeer ‘s morgens vroeg al naar buiten te gaan en dan is het kijken hoe het loopt. Je hebt je vaste afspraken staan met je partners en alles wat er tussendoor fietst, moet je oppakken of in je agenda zetten voor de dag erna of misschien wel voor de week erna.’

De politie is een organisatie die 24/7 werkt en met de noodhulp ook direct bij spoedeisende problemen kan reageren. De niet-spoedeisende problemen van burgers worden via de wijkagenten op een later moment opgepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het terugbellen van burgers die via 0900-8844 contact hebben gezocht met de politie. Maar ook door als wijkagent op vaste momenten en vaste plaatsen aanwezig en aanspreekbaar te zijn, zoals bijvoorbeeld iedere dag in het cultureel centrum langs te gaan, iedere ochtend de moskee te bezoeken of iedere maandag op het Zuid-West-college aanspreekbaar te zijn. Daarnaast kun je als wijkagent dingen oppakken die spelen op het moment dat je ze tegen komt als je buiten op straat bent. Voor die momenten buiten op straat moet je als wijkagent wel vechten. De afspraken die je met partners hebt, de burgers die je via 0900-8844 moet terugbellen, het lezen en afhandelen van alle emails, het vastleggen van allerlei dingen die in de wijk spelen; dit zijn allemaal zaken die maken dat je binnen op kantoor aan het werk bent en dus niet direct aanspreekbaar bent buiten op straat.    

Leave a comment