Eigenaarschap

Betrokkenheid en interactie met de omgeving wordt hierboven uitgedrukt in expressie of aanpassingen aan de directe persoonlijke leefomgeving, zoals rechts het toegevoegde kattentrapje en links de vlindervormige gevel-accessoire.

Het bewustzijn dat creatieve ingrepen een positief effect hebben op leefomgeving en daarmee ook de engagement van bewoners vergroot is sterk gegroeid in de buurtontwikkeling. Het ruimte geven aan dergelijke persoonlijke en gezamenlijke creatieve expressie kan een beginpunt zijn voor het ontwikkelen van social space op groter niveau in de wijk. Deze toe-eigening en ‘customization’ van de fysieke ruimte werkt het gevoel van eigenaarschap in de hand en dit wordt weer vertaald naar een hogere mate van engagement bij bewoners aangaande hun gedeelde leefomgeving.    

YUTPA-score: 3

Leave a comment