Relation Role

In de dimensie 'relation' zijn er 4 factoren van belang voor hoe een persoon kiest om vertrouwen te stellen in iets of iemand. In het vooronderzoek hebben deze 4 factoren onderzocht via een 'visuele analyse' van de leefomgeving en via interviews met wijkagenten. Hieronder staan de conclusies per factor.

Role:

Alle functies zijn in de wijk aanwezig maar sterk van elkaar gescheiden. Wonen is van recreëren gescheiden en ook van winkels. Oudbouw en nieuwbouw zijn van elkaar gescheiden. Deze sterke scheiding heeft veel effect op de beleving. 
De wijkagent heeft veel verschillende rollen en is nooit ‘alleen maar toeschouwer’.
Hoewel het opheffen van de scheiding van de functies een belangrijke ontwerpruimte biedt, leggen we daar niet de nadruk op. Alle functies en rollen zijn immers aanwezig en vervuld en dat is voldoende basis.

YUTPA-scores:   Visual analysis: 7    Wijkagent: 8    Ontwerp ruimte: 5

 

Reputation:

In de wijk is weinig trots terug te vinden. Zichtbare trots leidt tot een goede reputatie en meer gemotiveerde betrokkenheid van burgers.De reputatie van de wijkagenten is intern nauwelijks zichtbaar, naar de burgers toe wel. Het is van belang dat de wijkagent intern meet op waarde wordt geschat, waardoor er ook meer een gemeenschappelijkheid ontstaat om bij te dragen aan het veiligheidsklimaat in de wijk. Reputatie biedt daarmee een belangrijke ontwerp ruimte, weliswaar moeilijk direct te beïnvloeden maar zeker als randvoorwaarde mee te nemen.    

Yutpa-scores:     Visual Analysis: 4     Wijkagent: 4    Ontwerp ruimte: 8

 

Engagement:

Voor bewoners is het toe-eigenen van persoonlijke ruimte een uitdrukking van engagement. Op enkele plekken zie je dat gebeuren, maar relatief nog te weinig. De betrokkenheid van wijkagenten is groot. De ontwerp ruimte die engagement biedt is minder interessant voor ons. Het is vaker een resultaat, een uitdrukking van betrokkenheid en veel minder een ontwerp domein in deze context.    

YUTPA-scores:    Visual Analysis: 3    Wijkagent: 8    Ontwerp ruimte: 5    

 

Communion:

Verschillende groepen in de wijk hebben eigen domeinen waar ze samen betekenis ontwikkelen. De wijkagenten werken in een netwerk dat dezelfde doelen nastreeft, maar zitten als frontlijnorganisatie toch in een ander ritme. Er bestaat voldoende ruimte om het samen betekenisgeven te vergroten. Het gaat hier echter over langdurige processen die afhankelijk zijn van continuïteit. Het is vaak een emerging property, die, als de andere factoren goed scoren, vanzelf groeit. Daarom nemen we deze niet primair mee in het ontwerp.  

YUTPA-scores:    Visual Analysis: 4    Wijkagent: 5    Ontwerp ruimte: 5