Scherpe scheidslijnen

In de rol die de wijk speelt als het gaat om sociale cohesie is onderscheiden en scheiden een belangrijk thema. De scheiding van de hoofdfuncties wonen, werken, ontmoeting en ontspanning in de opzet van de wijk is een lastig gegeven in het kader van social space en de creatie van sociale cohesie.

Hier een voorbeeld van een van de zeldzame punten in de wijk waar alle functies samenkomen. Dit is een kwaliteit die in historische binnen-steden doorgaans als vanzelfsprekend aanwezig is en zorgt daardoor voor veel sociale interactie en sociaal toe-zicht. Deze sterk gescheiden opzet van de fysieke omgeving brengt een lage interactie en sociale controle met zich mee. Daarnaast worden in de vernieuwing in het woningaanbod van de wijk scherpe scheidslijnen en afbakeningen tussen nieuwbouw en oudbouw en waarschijnlijk ook tussen koop -en huurwoningen gemaakt. Dit leidt tot ertoe dat sociale interactie tussen verschillende bewoners al voordat het gebeurt, wordt uitgesloten en dat sociaal contact maar ook sociale controle bemoeilijkt worden.

YUTPA-score: 7    

Leave a comment