Gesloten indruk

Ondanks dat het onderhoud van de wijk over het algemeen goed verzorgd is, heeft de wijk op veel plekken een gesloten indruk met veel hekwerken, afgesloten balkons, prikkeldraad en ongedefinieerde hoeken.

De impact van deze signalen in de fysieke ruimte geeft blijk van een zeker anticipatie op bepaald gedrag. Maar deze fysieke manifestatie van ongewenst gedrag creëert ook een terughoudende sfeer waarin het stadse gegeven dat we allemaal vreemden zijn die naast elkaar wonen, sociale cohesie niet in de hand werkt.

 

Yupta-score: 7

Leave a comment