Emotionele Ruimte

De emotionele ruimte die men in zijn leefomgeving ervaart, wordt niet alleen beïnvloed door de fysieke omgeving, maar de fysieke omgeving heeft zeker een aanzienlijke impact hierop. Niet alleen de kwaliteit van de woningen maar ook van de publieke ruimte en de vormgeving van de plekken van ontmoeting hebben impact op de emotionele gesteldheid van bewoners.

In de foto’s een close up van een deur in een van de woningen. Er staat: Remember you are loved. Deze tekst herinnert de bewoner dagelijks aan het feit dat hij of zij geliefd is. Rechts: een sociale ontmoetingsplek naast de basisschool. Een vrij hermetisch modernistisch vormgegeven plek die sterk de interactie dicteert tussen mogelijke ouders en kinderen. Deze ontmoetingsplek is weinig uitnodigend en slecht onderhouden. Er zijn veel van dit soort plekken in de wijk, met uitzondering van de ruimte rondom het wijkcentrum en in winkelcentrum Leyweg.    

YUTPA-score: 3    

Leave a comment