Inventief zijn

Opvallend in de hele wijk is dat er door de bouwstijlen van de woningblokken weinig aanwezigheid is op het maaiveld niveau, dus ook weinig visueel contact op ooghoogte, aangezien de eerste verdieping zich doorgaans ruim een meter boven het maaiveld bevindt. Opvallend is ook dat er veel ‘verboden’ zijn, zoals het niet mogen spelen op lege grasvelden. Tegelijkertijd zijn er veel projecten in de wijk, zie het hoofdstuk met het buurtbeeld, en dus mogelijkheden om zelf actie te ondernemen in de wijk

In de foto's twee voorbeelden van hoe situated agency zich fysiek manifesteert in de wijk. Een groot aantal bewoners heeft haar balkon aangepast door zeil te plaatsen in het hekwerk om te voorkomen dat men naar binnen kan kijken. Daarnaast valt het afplakken van ramen op de eerste verdieping op, omdat deze bouwlaag zich niet op ooghoogte bevindt maar er dus toch een noodzaak wordt gevoeld door bewoners om meer privacy of visuele barrières te plaatsen.

 

YUTPA-score: 4

Leave a comment