BuurtBestuurt

BuurtBestuurt is een initiatief dat zowel in de Venen als de Raden is gestart. In de Venen is het een redelijk succes te noemen, in de Raden minder. Mogelijke verklaring hiervoor is dat in de Raden de diversiteit, differentiatie en het gebied te groot is om burgers daadwerkelijk betrokken te maken. Buurt­Bestuurt is gestart onder regie van de gemeente. Bewoners is op straat een aantal vragen gesteld over leefbaarheids- en veiligheidsissues in de wijk en ze zijn tegelijkertijd uitgenodigd deel te nemen aan de bijeenkomsten van BuurtBestuurt waar de door de burgers genoemde issues worden opgepakt. Eens in de paar weken is er een bijeenkomst van BuurtBestuurt. Op deze bijeenkomst wordt de lijst met issues, die uit de enquête naar voren zijn gekomen, besproken en worden een beperkt aantal issues voor de komende tijd geselecteerd. Bij deze issues wordt vervolgens gekeken hoe deze opgelost zouden kunnen worden en welke instanties daarbij betrokken moeten worden. De opkomst bij de bijeenkomsten is wisselend, maar beperkt zich altijd tot een kleine vaste groep bewoners. Daarnaast is gemeente als regievoerende partij altijd aanwezig en is ook de politie aanwezig.

 

N.B.  Deze beschrijving over initiatieven van burgerparticipatie zijn uitsluitend gebaseerd op datgene wat professionals van politie en gemeente hierover verteld hebben en is niet verder getoetst aan bijvoorbeeld burgers of objectieve cijfers.    

Leave a comment