Keuzes maken

Een groot deel van het werk van de wijkagenten is in het netwerk van partners oplossingen voor problemen te organiseren. Het is belangrijk de juiste mensen te kennen en te weten waarop en hoe je ze kunt aanspreken als wijkagent. Alleen dan lukt het om problemen goed op te lossen. Daarnaast moeten wijkagenten ervoor waken dat zij geen oneigenlijke taken uitvoeren die de verantwoordelijkheid zijn van partners. Door de 24/7 beschikbaarheid van de politie komt het regelmatig voor dat de politie moet optreden in situaties die op het bordje van één van de partners ligt, maar die op dat moment niet operationeel zijn.
Als het gaat om burgers proberen wijkagenten ook hen te verleiden om mee te werken aan het oplossen van bepaalde problemen. Het rolmodellenproject waarbij er mensen in de wijk worden gezocht om bijvoorbeeld met oud&nieuw herkenbaar in de wijk rond te lopen en mensen aan te spreken op overlast of de politie in te schakelen wanneer zij zelf niet op kunnen of willen treden is een voorbeeld hiervan.

‘Tot op bepaalde hoogte gaan mensen van buitenaf niet bepalen hoe ik werk. Als de gemeente gaat sturen op openbare orde en veiligheid, ja dan ik zal negen van de tien keren daar in mee moeten gaan. Dat is logisch en vaak ook wenselijk voor de wijk, keuzes moeten gemaakt worden. Maar bijvoorbeeld een parnassia of jeugdzorg, en ook reclassering en het AMK [kinderbescherming], doen vaak een beroep op je, soms onterecht. Partners bellen bijvoorbeeld dat ze al lang geen contact hebben gehad met een cliënt en of ik even langs kan gaan. Dan denk ik goed na of het mijn werk is of hoort bij de partner.’

 

 

‘Als je in een wijk loopt en werkt, en je signaleert op een moment dat iets in de toekomst een probleem wordt. En uiteindelijk moet je twee jaar lang mensen zien te overtuigen en het probleem blijven onderbouwen. Als er dan na twee jaar niets mee wordt gedaan. Dat frustreert soms. Maar ik snap ook dat er keuzes gemaakt moeten worden.’

 

 

‘In BuurtBestuurt ben ik alleen maar partner. Bewoners geven aan wat zij belangrijk vinden. De partners, gemeente en politie, die doen dan een belofte om er zoveel tijd de komende maand aan te besteden.’    

 

YUTPA-score: 4

Leave a comment