Doen mensen in de buurt graag iets samen of voor elkaar?

Is er uitwisseling tussen buurtbewoners? Tussen buurtbewoners en de gemeente? Tussen buurtbewoners en poltie? Hoe werkt dit?

Leave a comment