Doe Het Zelf

De kwaliteit van handelingen die men bereid is uit te voeren in het kader van de gezamenlijke leefomgeving is een belangrijk startpunt voor het opbouwen van meer sociale cohesie binnen een wijk.

De kwaliteit van handelingen van bewoners ten aanzien van hun fysieke leefomgeving wordt direct zichtbaar op de balkons. Het semi-publieke karakter van de balkonruimtes die hoewel privé zich ook in de openbare ruimte bevinden, geven een indicatie van de waarde die een bewoner hecht aan wat hij of zij naar buiten toe ‘zendt’ en dus ook wat voor actie hij of zijn bereid is te ondernemen in zijn privé-domein om toe te voegen aan de kwaliteit van de leefomgeving die gedeeld wordt met andere mensen in de wijk. Hierboven een voorbeeld van een balkon dat met zorg is vormgeven en onderhouden tegenover een balkon dat totale desinteresse uitstraalt ten aanzien van het voorkomen naar buiten toe. 

 

YUTPA-score: 5

Leave a comment