In de dimensie 'time' zijn er 4 factoren van belang voor hoe een persoon kiest om vertrouwen te stellen in iets of iemand. In het vooronderzoek hebben deze 4 factoren onderzocht via een 'visuele analyse' van de leefomgeving en via interviews met wijkagenten. Hieronder staan de conclusies per factor.

Making moments to signify

Mensen hebben momenten van betekenisgeving nodig om het dagelijkse leven vol te kunnen houden. Nu wordt dat vooral zichtbaar als het ‘mis’ gaat, zoals bij MH17. Ook bij de wijkagenten is er voldoende georganiseerd om met elkaar stil te staan als het ‘mis’ gaat, maar ontbreken momenten om successen te vieren. Making moments to signify biedt een grote ruimte tot verbeteren en ontwerpen.  

YUTPA-scores:    visual analysis: 3    wijkagent: 2    ontwerp ruimte: 10 

 

Synchronizing performance

De noodhulp van de politie is een vorm van synchronising performance, maar vindt buiten de context van de wijkagent plaats. De wijkagent doet zijn best om op gezette tijden op vaste plekken aanwezig te zijn om bewoners zo de mogelijkheid te bieden tot synchronising performance. Het vormgeven van een goede synchronising performance tussen bewoners en tussen bewoners en wijkagent heeft groot potentieel om de sociale cohesie in relatie tot heterdaad kracht te vergroten    

YUTPA-scores:    visual analysis: 2    wijkagent: 3    ontwerp ruimte: 10

 

Integrating rhythm

Het ritme in de wijk dat zichtbaar is en waar ook de wijkagenten zich op aanpassen is het minimaal aanwezige ritme: dag- en nachtritme, openingstijden van winkels en scholen. Er zijn echter veel meer ritmes waar rekening mee gehouden kan worden, zoals ritmes die in een bepaalde cultuur verscholen zitten. Dit biedt daarom een interessante ontwerpruimte. Tegelijkertijd is dit ingewikkeld omdat je hiermee ingrijpt op het gedrag en daarmee de privacy van mensen.

 YUTPA-scores:  visual analysis: 2    wijkagent: 7    ontwerp ruimte:8

 

Duration of engagement

Er zijn een aantal voorzieningen in de buurt (wijkgebouwen, religieuze gebouwen en verenigingen) waar mensen samen kunnen komen en uiting kunnen geven aan hun betrokkenheid met de buut. Wijkagenten benadrukken het belang van een langdurige betrokkenheid, voorbij het incident, om het vertrouwen van de buurt te winnen. Het lijkt erop dat te vaak dezelfde mensen meedoen en dat betrokkenheid vluchtig en snel weer voorbij is, zie ook de burgerparticipatie-initiatieven die in het hoofdstuk over de wijk zijn genoemd.

Dit is een ingewikkelde ontwerpruimte die zeker ook sterk beïnvloed wordt door de andere ontwerpruimtes. We nemen daarom deze niet direct en expliciet mee in het project als ontwerpruimte.

 

YUTPA-scores:    visual analysis: 5     Wijkagent: 6     ontwerp ruimte: 5