Elkaar helpen

Stichting Solidair is een vrijwilligersorganisatie in de wijk die wekelijks bijna 147 voedselpakketten uitdeelt aan wijkbewoners. Naast de voedselpakketten heeft de stichting ook een winkeltje waar men voor luttele bedragen tweedehands kleding kan kopen en een aantal andere projecten die mensen uit de buurt, die rond de armoedegrens leven, ondersteunen. De Oordenkids moestuin werkt met kinderen aan kleinschalige stadslandbouw, een zeer positieve dagbesteding.

De aanwezigheid van dergelijke initiatieven is positief, niet alleen voorzien ze in een noodzakelijk behoefte maar ook dragen ze uit dat samenwerken en bijdragen aan de gemeenschap een plek verdient in de buurt. Het waarderen van de aanwezigheid van dergelijke initiatieven en mogelijke uitbreiding of toevoeging van dergelijke initiatieven kunnen een startpunt zijn van meer positieve ontwikkeling met het oog op sociale cohesie. Het concept van reciprocity waar in antwoord op dit soort positieve acties mensen doorgaans zelf ook behulpzamer worden zou in het geval van de wijk verder onderzocht kunnen worden, aangezien het in het verlengde ligt van de creatie van de sociale cohesie.

 

YUTPA-score: 5

Leave a comment