Over het onderzoek

Deze website is een gereedschap om onderzoek te doen en om onderzoek te presenteren. Via de website participeren burgers in het in het onderzoek. Tegelijk worden ook de resultaten van het vooronderzoek van de TU Delft hier getoond. Het vooronderzoek heeft de leefomgeving geanalyseerd en er zijn 6 interviews met wijkagenten en een paar buurtbewoners gehouden. 

Resultaten van het onderzoek zijn later via deze website te vinden.  In samenwerking met de gemeente en de politie, en in samenwerking met de bedrijven CGI en TNO,  zullen op basis van deze resultaten plannen voor verbetering worden gemaakt. Onderzoekers zijn Marielle Hengst-Bruggeling, Afaina de Jong en Caroline Nevejan. Het onderzoek in Bouwlust vindt plaats van 23 maart 2015 - 1 april 2015.