Sarcasme

Mensen helpen elkaar niet, net als overal. Als je hier woont, en je gaat schreeuwen, wordt dat je niet in dank afgenomen. Mensen verlinken elkaar niet, ik ga niet snel bellen. Je woont met elkaar.

Leave a comment