Een paar vragen

Is het fijn om in Bouwlust te wonen?

Waarom? Dragen de buren hieraan bij? Anderen hier in de buurt? Draagt de poltie bij aan dit gevoel? De gemeente?

Kunt u zelf beïnvloeden wat hier gebeurt?

Is het mogelijk om dingen te veranderen? Wat zou u graag veranderen? Wat is nodig om dat te kunnen?

Moet u onderhandelen met anderen over uw leefruimte en veiligheid?

Hoe en met wie doe u dat? Kunnen andere buurtbewoners, de gemeente of de politie dit makkelijke rmaken?

Als er iets gebeurt hoe helpen mensen elkaar?

Houdt u rekening met het gedrag van anderen? Kunt u een voorbeeld geven - bijvoorbeeld rekening houden met de tijden waarop veel kinderen naar school gaan of dat het druk is in het winkelcentrum of bepaalde hoeken waar jongeren rondhangen?

Wat is de rol van de politie en van de gemeente in de buurt?

Heeft u vaak te maken met gemeente of politie? Hoe zou u de rol van de gemeente anders willen zien? Hoe zou u de rol van de politie anders willen zien?